Kvalitet & Kommunikation

För oss är det viktigt att ni som kund känner er delaktiga i resan till att bli solelproducent. Därför har ni alltid korta kontaktvägar till oss på Nacka Sol.
Det ska vara en självklarhet att de produkter vi levererar håller hög kvalitet. Oavsett vilken panel eller växelriktare vi installerar, ska ni känna er trygga med att det är hög kvalitet med bra garantier som ni har gjort en investering i.

 
Delaktig hela vägen
NAcka Sol hanterar allt fram till driftsättning
Känn er trygga med kvalitetsprodukter

Processen

Vi tar hand om er från början till slut!
Stegen i processen ser oftast ut något så här:
 1. Första kontakt mellan kund och oss
 2. Behovsanalys/förstudie med platsbesök
 3. Offertframtagande
 4. Presentation offert och dialog kring produkter och alternativ
 5. Acceptans av offertunderlag och beställning
 6. Föranmälan skickas till nätägare. 
 7. Projektunderlag och en preliminär installationsplan tas fram 
 8. Installationsmedgivande ges från nätägare
 9. Beställning av material samt detaljplanering av  installation
 10. Installation av solcellsanläggning (kan vara uppdelat mellan montage av paneler och installation av växelriktare). Tar oftast 1-3 dagar
 11. Anläggning drifttestad - färdiganmälan skickas in till nätägare
 12. Nätägaren ger OK - dags att slå på anläggningen!

Processen efter accepterad offert