Kvalitetssäkrade produkter

Vi arbetar enbart med produkter som vi vet kommer fungera länge och gör de inte det så vill vi kunna få den stöttning som kan behövas av tillverkaren. Därför installerar vi enbart paneler från betrodda och stabila  tillverkare som håller hög kvalitet (Tier 1-tillverkare). Detsamma gäller övriga produkter som vi installerar så som växelriktare, infästningsmaterial, optimerare, batterier och laddboxar. För att vi ska känna oss trygga med att kunna hålla den kvalitet vi vill så behöver det material vi använder hålla minst samma höga klass.
Nedan ser ni ett axplock av de leverantörer som vi arbetar med.

Hur kommer vi fram till vad som är rätt för er? Ta en titt på sidan Om solcellsanläggningar så tar vi det därifrån sen.