Referensinstallationer

Nedan ser ni några exempel på utförda installationer av oss på Nacka Sol. Vi anpassar alltid anläggningen utefter fastighetens förutsättningar och kundens önskemål. Därför är det sällan som ett projekt är den andra lik.

 
  • Enhörna - 13,9 kW
  • Ingarö - 13,8 kW
  • Bergslagen - 15,1 kW
  • Värmdö - 6,2kW
  • Kungsängen - 17kW
  • Huddinge - 15,1 kW